Soler & Palau Ventilation Group

O skupine Soler & Palau

Globálny líder v oblasti vzduchotechniky

Firma Soler & Palau bola založená v roku 1951, od roku 1987 je certifikovaná v systéme ISO 9001 u British Standard Institute, od roku 1989 je s poradovým číslom 001 prvou ISO 9001 registrovanou firmou u certifikačného úradu AENOR. Na obrázku je hlavní závod v Ripoll. Celková výrobná plocha, vrátane troch ďalších susediacích závodov je 100.000 m2. Tým sa radí firma Soler& Palau medzi presvedčivo najväčších výrobcov ventilátorov v Európe. Samostatné závody sú taktiež v ďalších 6-tich zemiach Európy, na Americkom kontinente je výrobný závod s 12.000 m2 v Mexiku, ďalšia pobočka je v USA a Austrálii.

Obchodné zastúpenia firmy Soler & Palau sú v 60-tich zemiach celého sveta. Obchodné a exportné oddelenie Soler & Palau, kde sa nachádzajú okrem veľkoplošných administratívnych priestorov a podzemných garáží tiež vyrovnávacie plne softwarovo riadené exportné sklady s plochou 10.000 m2, so zakladaním v 5-tich poschodiach a s veľkokapacitnou nákladovou rampou pre nakládku kamiónov.

Skúšobne a laboratória S & P sú vybavené najmodernejším zariadením a sú Akreditovanou národnou nezávislou skúšobňou podľa EN 45001-89, ktorá prevádza meranie aj pre ďalších výrobcov. Merania sú prevádzané podľa štandardov AMCA a BRITISH STANDARDS.

Vo skúšobni je 6 stálych meracích tratí na meranie výkonových charakteristík ventilátorov vrátane potrebných riadiacich pracovísk. Z roku 1948 pochádzajú patentové prihlášky Eduarda SOLERA na motor s vonkajším rotorom, ktorý firma S & P začala využívať vo ventilátoroch o mnoho rokov skôr než ostatní výrobcovia. Títo začali využívať tento typ motorov až vtedy, keď S & P vyrobil prvý milión motorov.

 

Výrobné závody

Albánsko
Alžírsko
Argentína
Austrália
Bahrajn
Belgicko
Brazília
Bulharsko
Čierna Hora
Čína
Dánsko
Egypt
Estónsko
Filipíny
Fínsko
Francúzsko
Guatemala
Honduras
Hongkong
Čile
Chorvátsko
India
Indonézia
Írsko
Ostrov
Taliansko
Izrael
JAR
Južná Kórea
Jordan
Kanada
Katar
Kazachstan
Kolumbia
Kosovo
Kostarika
Kuvajt
Cyprus
Libanon
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Macedónsko
Malajzia
Malta
Maroko
Mexiko
Nemecko
Holandsko
Nórsko
Nový Zéland
Omán
Panama
Peru
Pobrežie Slonoviny
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rumunsko
Rusko
Grécko
Salvador
Saudská Arábia
Senegal
Singapur
Slovinsko
Slovensko
SAE
Srbsko
Sýria
Švédsko
Švajčiarsko
Thajsko
Taiwan
Tunisko
Turecko
Ukrajina
Uruguaj
USA
Spojené kráľovstvo
Vietnam
Kontaktujte nás