Marketing

Marketingové oddelenie

Sekretariát

Pobočka:Stará Boleslav
Meno:Zuzana Eliášová
Telefón:+420 326 909 017
Mobil:
E-mail:
Pobočka Meno Telefón Mobil E-mail
Stará Boleslav Zuzana Eliášová +420 326 909 017

Obchodná analytika - podpora oddelenia predaja

Pobočka:Stará Boleslav
Meno:Petra Horváthová
Telefón:+420 326 90 90 61
Mobil:+420 722 980 674
E-mail:
Pobočka:Stará Boleslav
Meno:Petra Jechová
Telefón:+420 326 90 90 62
Mobil:+420 722 980 813
E-mail:
Pobočka Meno Telefón Mobil E-mail
Stará Boleslav Petra Horváthová +420 326 90 90 61 +420 722 980 674
Stará Boleslav Petra Jechová +420 326 90 90 62 +420 722 980 813

Obchodní zástupcovia - regióny

Pobočka:Praha
Meno:ing. Marian Lanz
Telefón:+420 326 909 029
Mobil:+420 606 647 211
E-mail:
Pobočka:Praha
Meno:Ondřej Dušek
Telefón:+420 326 909 025
Mobil:+420 736 509 350
E-mail:
Pobočka:Brno
Meno:Petr Jelínek
Telefón:
Mobil:+420 604 212 414
E-mail:
Pobočka:Brno
Meno:ing. Bohumil Světlík
Telefón:
Mobil:+420 602 796 406
E-mail:
Pobočka:Brno
Meno:ing. Roman Šopf
Telefón:+420 541 244 107
Mobil:+420 602 796 496
E-mail:
Pobočka:Olomouc
Meno:Radim Červený
Telefón:
Mobil:+420 602 167 947
E-mail:
Pobočka:Ostrava
Meno:Martin Olšok
Telefón:+420 585 422 623
Mobil:+420 602 715 915
E-mail:
Pobočka:Teplice
Meno:Milan Svoboda
Telefón:+420 417 536 500
Mobil:+420 602 414 188
E-mail:
Pobočka:Teplice
Meno:Jan Rak
Telefón:
Mobil:+420 734 552 326
E-mail:
Pobočka:Piesok
Meno:Robert Machatý
Telefón:+420 382 221 415
Mobil:+420 606 647 166
E-mail:
Pobočka:Piesok
Meno:František Kopecký
Telefón:+420 382 221 415
Mobil:+420 602 468 370
E-mail:
Pobočka:Plzeň
Meno:Martin Melichar
Telefón:
Mobil:+420 602 341 116
E-mail:
Pobočka:Plzeň
Meno:Gabriel Petra
Telefón:
Mobil:+420 728 521 026
E-mail:
Pobočka:Bratislava
Meno:Mária Hollósyová
Telefón:+421 244 464 034
Mobil:+421 911 767 100
E-mail:
Pobočka:Žilina
Meno:Pavol Majtán
Telefón:
Mobil:+421 903 779 717
E-mail:
Pobočka:Košice
Meno:Ing. René Šedivý
Telefón:+421 556 853 554
Mobil:+421 911 466 090
E-mail:
Pobočka Meno Telefón Mobil E-mail
Praha ing. Marian Lanz +420 326 909 029 +420 606 647 211
Praha Ondřej Dušek +420 326 909 025 +420 736 509 350
Brno Petr Jelínek +420 604 212 414
Brno ing. Bohumil Světlík +420 602 796 406
Brno ing. Roman Šopf +420 541 244 107 +420 602 796 496
Olomouc Radim Červený +420 602 167 947
Ostrava Martin Olšok +420 585 422 623 +420 602 715 915
Teplice Milan Svoboda +420 417 536 500 +420 602 414 188
Teplice Jan Rak +420 734 552 326
Piesok Robert Machatý +420 382 221 415 +420 606 647 166
Piesok František Kopecký +420 382 221 415 +420 602 468 370
Plzeň Martin Melichar +420 602 341 116
Plzeň Gabriel Petra +420 728 521 026
Bratislava Mária Hollósyová +421 244 464 034 +421 911 767 100
Žilina Pavol Majtán +421 903 779 717
Košice Ing. René Šedivý +421 556 853 554 +421 911 466 090

Obchod - divízia vetrania obytných priestorov

Pobočka:celá Česká republika
Meno:Vladimír Vynš
Telefón:
Mobil:+420 602 110 125
E-mail:
Pobočka:Bohemia
Meno:Jan Rak
Telefón:
Mobil:+420 734 552 326
E-mail:
Pobočka Meno Telefón Mobil E-mail
celá Česká republika Vladimír Vynš +420 602 110 125
Bohemia Jan Rak +420 734 552 326

Obchod - divízia komerčných vzduchotechnických jednotiek

Pobočka:celá Česká republika
Meno:Jiří Mervart
Telefón:+420 326 909 021
Mobil:+420 731 685 997
E-mail:
Pobočka:Južné Čechy
Meno:František Kopecký
Telefón:+420 382 221 415
Mobil:+420 602 468 370
E-mail:
Pobočka:Severná Morava
Meno:Radim Červený
Telefón:
Mobil:+420 602 167 947
E-mail:
Pobočka:Južná Morava
Meno:Tomáš Fiala
Telefón:
Mobil:+420 720 955 453
E-mail:
Pobočka Meno Telefón Mobil E-mail
celá Česká republika Jiří Mervart +420 326 909 021 +420 731 685 997
Južné Čechy František Kopecký +420 382 221 415 +420 602 468 370
Severná Morava Radim Červený +420 602 167 947
Južná Morava Tomáš Fiala +420 720 955 453

Obchodní zástupcovia - požiarne a priemyselné aplikácie

Pobočka:Stará Boleslav
Meno:Martin Brandani
Telefón:+420 326 909 028
Mobil:+420 720 039 369
E-mail:
Pobočka:Stará Boleslav
Meno:ing. Vít Dobiáš
Telefón:+420 326 909 028
Mobil:+420 724 914 665
E-mail:
Pobočka Meno Telefón Mobil E-mail
Stará Boleslav Martin Brandani +420 326 909 028 +420 720 039 369
Stará Boleslav ing. Vít Dobiáš +420 326 909 028 +420 724 914 665
Kontaktujte nás