Technické poradenstvo

Poradenstvo a konzultácie

Technická podpora VentiCAD

Pobočka:Praha
Meno:Ing. Pavel Novotný
Telefón:+420 241 001 046
Mobil:+420 724 071 506
E-mail:
Pobočka Meno Telefón Mobil E-mail
Praha Ing. Pavel Novotný +420 241 001 046 +420 724 071 506

Regulácia, elektrické príslušenstvo, riadiace systémy

Pobočka:Stará Boleslav
Meno:ing. Radek Novotný
Telefón:
Mobil:+420 731 023 438
E-mail:
Pobočka:Stará Boleslav
Meno:Josef Zíb
Telefón:+420 326 909 072
Mobil:
E-mail:
Pobočka Meno Telefón Mobil E-mail
Stará Boleslav ing. Radek Novotný +420 731 023 438
Stará Boleslav Josef Zíb +420 326 909 072

Rekuperačné jednotky, nízkoenergetické projekty

Pobočka:Piesok
Meno:ing. Michal Kubelka
Telefón:
Mobil:+420 602 429 679
E-mail:
Pobočka:Stará Boleslav
Meno:Jan Rak
Telefón:
Mobil:+420 734 552 326
E-mail:
Pobočka Meno Telefón Mobil E-mail
Piesok ing. Michal Kubelka +420 602 429 679
Stará Boleslav Jan Rak +420 734 552 326

Rekuperačné jednotky - komerčné priestory

Pobočka:Stará Boleslav
Meno:Jiří Mervart
Telefón:
Mobil:+420 731 685 997
E-mail:
Pobočka:Stará Boleslav
Meno:Pavel Černý
Telefón:
Mobil:+420 602 259 205
E-mail:
Pobočka:Brno
Meno:Tomáš Fiala
Telefón:
Mobil:+420 720 955 453
E-mail:
Pobočka Meno Telefón Mobil E-mail
Stará Boleslav Jiří Mervart +420 731 685 997
Stará Boleslav Pavel Černý +420 602 259 205
Brno Tomáš Fiala +420 720 955 453

Požiarne a priemyselné aplikácie

Pobočka:Stará Boleslav
Meno:ing. et ing. Vít Dobiáš
Telefón:+420 326 909 028
Mobil:+420 724 914 665
E-mail:
Pobočka:Stará Boleslav
Meno:Martin Brandani
Telefón:+420 326 909 028
Mobil:+420 720 039 369
E-mail:
Pobočka Meno Telefón Mobil E-mail
Stará Boleslav ing. et ing. Vít Dobiáš +420 326 909 028 +420 724 914 665
Stará Boleslav Martin Brandani +420 326 909 028 +420 720 039 369

Ostatný sortiment

Pobočka:Praha
Meno:Ondřej Dušek
Telefón:+420 326 909 025
Mobil:+420 736 509 350
E-mail:
Pobočka:Praha
Meno:ing. Marian Lanz
Telefón:+420 326 909 029
Mobil:+420 606 647 211
E-mail:
Pobočka:Plzeň
Meno:Martin Melichar
Telefón:+420 377 445 448
Mobil:+420 602 341 116
E-mail:
Pobočka:Plzeň
Meno:Gabriel Petra
Telefón:+420 377 431 368
Mobil:+420 731 143 513
E-mail:
Pobočka:Teplice
Meno:Milan Svoboda
Telefón:+420 417 536 500
Mobil:+420 602 414 188
E-mail:
Pobočka:Teplice
Meno:Jan Rak
Telefón:+420 326 909 024
Mobil:+420 734 552 326
E-mail:
Pobočka:Teplice
Meno:Jakub Vosáhlo
Telefón:+420 417 536 575
Mobil:+420 606 946 591
E-mail:
Pobočka:Piesok
Meno:Robert Machatý
Telefón:+420 382 221 415
Mobil:+420 606 647 166
E-mail:
Pobočka:Piesok
Meno:František Kopecký
Telefón:+420 382 221 415
Mobil:+420 602 468 370
E-mail:
Pobočka:Brno
Meno:Petr Jelínek
Telefón:
Mobil:+420 604 212 414
E-mail:
Pobočka:Brno
Meno:ing. Roman Šopf
Telefón:+420 541 244 107
Mobil:+420 602 796 496
E-mail:
Pobočka:Brno
Meno:ing. Bohumil Světlík
Telefón:
Mobil:+420 602 796 406
E-mail:
Pobočka:Olomouc
Meno:Radim Červený
Telefón:
Mobil:+420 602 167 947
E-mail:
Pobočka:Ostrava
Meno:Martin Olšok
Telefón:+420 585 422 623
Mobil:+420 602 715 915
E-mail:
Pobočka:Bratislava
Meno:ing. Igor Rozenberg
Telefón:+421 244 464 034
Mobil:+421 911 767 181
E-mail:
Pobočka:Bratislava
Meno:Marta Konečná
Telefón:+421 244 464 034
Mobil:+421 911 767 106
E-mail:
Pobočka:Žilina
Meno:Pavol Majtan
Telefón:
Mobil:+421 903 779 717
E-mail:
Pobočka:Košice
Meno:ing. René Šedivý
Telefón:
Mobil:+421 911 466 090
E-mail:
Pobočka Meno Telefón Mobil E-mail
Praha Ondřej Dušek +420 326 909 025 +420 736 509 350
Praha ing. Marian Lanz +420 326 909 029 +420 606 647 211
Plzeň Martin Melichar +420 377 445 448 +420 602 341 116
Plzeň Gabriel Petra +420 377 431 368 +420 731 143 513
Teplice Milan Svoboda +420 417 536 500 +420 602 414 188
Teplice Jan Rak +420 326 909 024 +420 734 552 326
Teplice Jakub Vosáhlo +420 417 536 575 +420 606 946 591
Piesok Robert Machatý +420 382 221 415 +420 606 647 166
Piesok František Kopecký +420 382 221 415 +420 602 468 370
Brno Petr Jelínek +420 604 212 414
Brno ing. Roman Šopf +420 541 244 107 +420 602 796 496
Brno ing. Bohumil Světlík +420 602 796 406
Olomouc Radim Červený +420 602 167 947
Ostrava Martin Olšok +420 585 422 623 +420 602 715 915
Bratislava ing. Igor Rozenberg +421 244 464 034 +421 911 767 181
Bratislava Marta Konečná +421 244 464 034 +421 911 767 106
Žilina Pavol Majtan +421 903 779 717
Košice ing. René Šedivý +421 911 466 090
Kontaktujte nás