Záruka, reklamácie, dodacie podmienky

Vrátenie

Kupujúci - spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s § 1829 Občianskeho zákonníka, ak bola zmluva uzavretá na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov. Takýto kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné na oboznámenie sa s jeho povahou, vlastnosťami a funkčnosťou. Viac informácií o tomto práve môžu spotrebitelia nájsť v dokumente "Formulár na odstúpenie od zmluvy" nižšie.

Odvolanie

Záručné podmienky platia podľa všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Elektrodesign ventilátory s.r.o. a pre podnikateľov podľa reklamačného poriadku.

Reklamačný formulár je nevyhnutnou súčasťou každej reklamácie. Pri uplatnení záruky je potrebné predložiť:
- reklamačný formulár
- daňový doklad
- dodací list

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať telefonicky na čísle 326 909 017 alebo e-mailom na elektrodesign@elektrodesign.cz

Elektronická fakturácia

Elektronická fakturácia je jednoduchý, efektívny a ekologický spôsob zasielania daňových dokladov, ktorý vychádza z platných zákonov Českej republiky. Daňové doklady sa zasielajú elektronicky e-mailom v štandardnom formáte PDF a vo formáte XML v štandarde ISDOC.

Spoločnosť ELEKTRODESIGN ventilátory zasiela tieto doklady elektronickou poštou (e-mail, v bežnom formáte pdf) podpísané elektronickou značkou založenou na kvalifikovanom systémovom certifikáte od certifikačnej autority Českej pošty s.p. - PostSignum QCA.

Dodacie podmienky, vrátenie tovaru

Záruka a reklamácie

Kontaktujte nás