Financie

Účtovné oddelenie

Vedúci finančného oddelenia

Pobočka:Stará Boleslav
Meno:Oldřich Šareš
Telefón:+420 326 909 014
Mobil:+420 602 611 580
E-mail:
Pobočka Meno Telefón Mobil E-mail
Stará Boleslav Oldřich Šareš +420 326 909 014 +420 602 611 580

Učtáreň, odberatelia

Pobočka:Stará Boleslav
Meno:Světla Šimková
Telefón:+420 326 909 019
Mobil:+420 724 227 312
E-mail:
Pobočka Meno Telefón Mobil E-mail
Stará Boleslav Světla Šimková +420 326 909 019 +420 724 227 312

Učtáreň, dodávatelia

Pobočka:Stará Boleslav
Meno:Kateřina Hercíková
Telefón:+420 326 909 016
Mobil:
E-mail:
Pobočka Meno Telefón Mobil E-mail
Stará Boleslav Kateřina Hercíková +420 326 909 016

Učtáreň, Slovensko

Pobočka:Bratislava
Meno:Janka Hofericová
Telefón:+421 244 464 034
Mobil:+421 911 767 120
E-mail:
Pobočka Meno Telefón Mobil E-mail
Bratislava Janka Hofericová +421 244 464 034 +421 911 767 120
Kontaktujte nás