Servis

Vážení zákazníci,

ďakujeme, že ste sa rozhodli využiť naše servisné služby.
Vaše požiadavky zasielajte prosím emailom na náš servisný dispečing .
V prípade otázok je tiež možné kontaktovať regionálne servisné centrá.

Objednávka servisného zásahu

Centrálny dispečing

Zasielanie podkladov k servisným zásahom či reklamáciám, objednávky servisných prác,
objednávky uvádzanie do prevádzky a dotazy k uvádzanie do prevádzky:

Kontaktujte nás