Referencie

Výber realizovaných projektov

Obytný komplex River Park Modřany, budova F + G
Dodávka 2 vonkajších vetracích jednotiek s rekuperáciou tepla vybavených ohrievačom vody a vlastným systémom MaR na riadenie výkonu VZT jednotky na základe konštantného tlaku,dodávka 259 VarioflowBoxov určených na prívod a odvod vzduchu do jednotlivých bytov.
Technická univerzita v Liberci
Dodávka 2 vnútorných vetracích jednotiek s rekuperáciou tepla vybavených ohrievačom vody, priamym výparníkom na chladenie a vlastným systémom MaR.
Materská škola Beroun, Základná škola Žebrák
Modernizácia materskej školy v Beroune, kde boli nainštalované dve strešné rekuperačné jednotky na vetranie jednotlivých tried. Obe jednotky sú vybavené elektrickým ohrievačom.
Základná škola Bruntál - vetranie tried
Dodávka celkovo 40 vnútorných vetracích jednotiek s rekuperáciou tepla na vetranie učební.
Žilinská univerzita - archív
Dodávka vnútornej podlahovej rekuperačnej jednotky vybavenej ohrievačom vody, priamym výparníkom a vlastným systémom MaR.
Základná škola Žilina - vetranie kuchyne
Dodávka vnútornej vetracej jednotky s rekuperáciou tepla vybavenej ohrievačom vody a vlastným systémom MaR.
Novomestská radnica, Praha 7
Dodávka celkovo 3 vnútorných vetracích jednotiek s rekuperáciou tepla vybavených ohrievačom vody a chladičom vody.
Kancelárske centrum Ruby
Dodávka celkovo 5 vnútorných vetracích jednotiek s rekuperáciou tepla vybavených ohrievačom vody/elektrickým ohrievačom, chladičom vody a vlastným systémom MaR.
Administratívna budova veže ŠUMAVSKÁ
Dodávka celkovo 22 vnútorných vetracích jednotiek s rekuperáciou tepla vybavených el. Heater, 2 ks vnútorných vetracích jednotiek s rekuperáciou tepla vybavených el. Heater a reverzibilným priamym výparníkom, 1 ks vonkajšej vetracej jednotky s rekuperáciou tepla vybavenej el. ohrievačom.
Kultúrny dom Olšany
Dodávka vnútornej vetracej jednotky s rekuperáciou tepla vybavenej ohrievačom vody a vlastným systémom MaR na riadenie výkonu VZT jednotky na základe konštantného tlaku.
Študentský domov Holešovice
Dodávka celkom 9 vnútorných vetracích jednotiek s rekuperáciou tepla vybavených ohrievačom vody a chladičom vody.
Všeobecná fakultná nemocnica Praha
Dodávka celkom 5 vnútorných vetracích jednotiek s rekuperáciou tepla vybavených el. ohrievačom a vlastným systémom MaR.
Hrad Mostov
Dodávka vnútornej vetracej jednotky s rekuperáciou tepla vybavenej ohrievačom vody, priamym reverzibilným výparníkom a vlastným systémom MaR.
Základná škola Proboštov
Dodávka vnútornej vetracej jednotky s rekuperáciou tepla vybavenej el. ohrievačom a vlastným systémom MaR.
TCM Bohemia - tradičná čínska medicína, Hluboká nad Vltavou
Dodávka celkovo 3 vnútorných vetracích jednotiek s rekuperáciou tepla vybavených ohrievačom vody a priamym výparníkom na chladenie
Kontaktujte nás