Větrání hromadných garáží

V katalógu uvádzame vhodné typy ventilátorov a možné spôsoby vetrania pre konkrétne garážové budovy. Komentovaný je spôsob návrhu pomocou simulačného softvéru s využitím výpočtovej dynamiky tekutín (CFD).

Katalóg obsahuje:

TJHT / THJU, TJFT / TJFU – prúdové axiálne ventilátory určené na inštaláciu v priestoroch hromadných podzemných garáží
IFHT / IFFT, IFAB / IFEB – prúdové radiálne ventilátory určené na inštaláciu v priestoroch hromadných podzemných garáží
THGT / TGT – axiálne ventilátory určené na inštaláciu v kanáloch
HGHT / HGTT, CTVT HP – axiálne ventilátory určené na inštaláciu na strechu
R-THGT – zostava axiálnych ventilátorov určená na nútený odvod tepla a dymu počas požiaru, možno ju použiť aj na prevádzkové vetranie
CVHT – odsávacie radiálne ventilátory určené na inštaláciu na strechu alebo do šachty

Úplný katalóg si môžete stiahnuť zde.

Kontaktujte nás