SABIK E s entalpickým výměníkem

Tieto nové jednotky obsahujú entalpický výmenník, v ktorom sa prenáša nielen tepelná energia (teplota), ale aj vlhkosť. V miestnostiach, kde je potrebné udržiavať nastavenú úroveň relatívnej vlhkosti, sú entalpické výmenníky ideálnym riešením.

    Vyžaduje si to viacero možností, ako sa dá dosiahnuť.
  • V lete udržuje prebytočnú vlhkosť mimo domu.
  • V zime zabraňuje nadmernému vysušovaniu interiéru domu a udržiava ho v odporúčanom rozsahu vlhkosti.

Ďalšie informácie nájdete v aktualizovaných technických listoch, ktoré sú k dispozícii na našej webovej stránke. Príručky boli aktualizované a sú tiež k dispozícii na webovej stránke. Jednotky SABIK E sú teraz k dispozícii na EasyVent, kde si môžete navrhnúť rekuperačnú jednotku. V EasyVent si môžete stiahnuť aj modely CAD a BIM.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Linky na YouTube
Rekuperačné vetracie jednotky SABIK - modulárny koncept
Vetracie jednotky SABIK s rekuperáciou tepla - možnosť pripojenia do potrubia
SABIK E vetracie jednotky s rekuperáciou tepla - entalpický výmenník

Funkcia entalpického výmenníka
Doskový entalpický výmenník na prenos vlhkosti je výmenník vyrobený z materiálu, ktorý prevádza vodnú paru z vlhšieho odpadového vzduchu do suchšieho čerstvého privádzaného vzduchu. Čím vyšší je pomer špecifickej vlhkosti v odvádzanom vzduchu z vetraného priestoru, tým vyššia je účinnosť prenosu vlhkosti. Špeciálny materiál entalpickej priečky výmenníka umožňuje prenos len molekúl vodnej pary. Iné látky, ako napríklad vzduch, výpary, baktérie, nemôžu cez štiepiacu stenu prejsť. So zvyšujúcou sa účinnosťou prenosu vlhkosti sa eliminuje množstvo kondenzátu vznikajúceho na odpadovej strane. V dôsledku tohto javu nedochádza v zimných mesiacoch k masívnemu zamŕzaniu skondenzovanej vody na odpadovej strane výmenníka tepla.

Kontaktujte nás