DUOVENT MODULAR

Nový rad jednotiek s menovitým prietokom vzduchu až do 14 500 m3/h.

Spoločnosť ELEKTRODESIGN ventilátory, s.r.o. je nielen úspešným dodávateľom v sortimente ventilátorov a klimatizačného príslušenstva, ale v posledných rokoch aj výrobcom a dodávateľom rekuperačných jednotiek pre komerčné a bytové využitie, vrátane vlastných riadiacich systémov. V oblasti komerčných jednotiek DUOVENT® pripravila spoločnosť ELEKTRODESIGN ventilátory, s.r.o. nový rad jednotiek z radu DUOVENT® pod názvom MODULAR. Rad jednotiek MODULAR je doplnkovou sériou, ktorá rozširuje súčasný rad jednotiek DUOVENT® COMPACT a rozširuje tak rozsah využiteľných vzduchových výkonov až do menovitého prietoku vzduchu 14500 m3/h. Rozsah využiteľného prietoku vzduchu jednotiek MODULAR pokrýva oblasť od 7000 m3/h do 14500 m3/h. Jednotky DUOVENT® radu MODULAR sú k dispozícii v štyroch výkonových verziách a dvoch verziách systému spätného získavania tepla. Typ DUOVENT® MODULAR DV je vybavený protiprúdovou hliníkovou rekuperačnou jednotkou a typ DUOVENT® MODULAR RV je vybavený rotačným rekuperačným výmenníkom.

Nedá sa opomenúť ani široká ponuka príslušenstva vrátane príslušenstva ROOFPACK, ktoré uľahčuje používanie jednotiek vo vonkajšom prostredí. Široká škála užívateľských konfigurácií riadiaceho systému Digireg® samozrejme umožňuje prispôsobiť každú jednotku požiadavkám konkrétneho projektu. Systém Digireg® sa štandardne dodáva s komunikačným rozhraním Modbus na pripojenie k nadradeným systémom riadenia budov.

Príklady konštrukcií jednotiek DUOVENT® MODULAR DV/RV

Obrázok 1: Príklady konštrukcií jednotiek DUOVENT® MODULAR DV/RV

Hlavné atribúty konštrukcie jednotiek sú:

 • Rámová konštrukcia z tvrdeného hliníka EN AW 6060 T5 s vnútornou dutinou, s možnosťou vloženia dodatočnej izolácie na zníženie vplyvu tepelných mostov vo vonkajšom vyhotovení jednotiek. Rámová konštrukcia jednotky zabezpečuje veľmi dobrú tuhosť celého skeletu jednotky.
 • Rámová konštrukcia je vyplnená 45 mm hrubými sendvičovými panelmi s izoláciou s nehorľavými doskami z kamennej vlny (trieda reakcie na oheň A1). Vonkajší lícový oceľový plech panelu je pozinkovaný a natretý farbou RAL9002, vnútorný oceľový plech je pozinkovaný. Na požiadanie možno jednotky vybaviť dodatočnou povrchovou ochranou na báze polyesterových alebo epoxidových práškových farieb. Aplikácia tejto vynikajúcej povrchovej ochrany je možná na vonkajšie aj všetky vnútorné komponenty jednotky.
 • Jednotka sa z výroby expeduje vždy v 3 samostatných blokoch, čo uľahčuje manipuláciu s jednotkou počas fázy prepravy na miesto určenia. Všetky samostatne dodávané bloky sú už vybavené kompletným systémom MaR.

  Prepravné bloky jednotiek DUOVENT® MODULAR DV/RV
  Obr. 2: Prepravné bloky jednotiek DUOVENT® MODULAR DV/RV

 • Celé opláštenie má triedu prestupu tepla T2 a triedu mechanickej stability D2 podľa normy EN1886.
 • Na jednoduchšie pripojenie k VZT rozvodom počas montáže jednotky na stavbe sú spojovacie sendvičové panely vybavené integrovanou prírubou s výškou 30 mm, ktorá je pripravená na pripojenie nadväzujúceho prírubového profilu pre vzduchotechniku veľkosti P30.
 • Výmenník rekuperátora vo verzii DV je vyrobený z hliníkového plechu bezsilikónovou technológiou s maximálnou netesnosťou 0,2 % menovitého prietoku pri tlakovom rozdiele 400 Pa medzi výstupom a vstupom rekuperátora. Maximálna účinnosť rekuperácie je až 90 %.
 • Rekuperačný výmenník verzie RV je rotačný s plynulou reguláciou frekvencie. Rotor je striedavo navinutý z plochej a radlovanej vrstvy hliníkovej fólie. Rotačný výmenník je k dispozícii v teplotnej alebo hygroskopickej verzii so zeolitovou vrstvou na dodatočný prenos vlhkosti. Tesnenie medzi rotorom a skriňou zabezpečuje labyrintové tesnenie s priemernou tesnosťou pod 1,5 % menovitého prietoku vzduchu. Maximálna účinnosť regenerácie je až 85 %.
 • Regulačné klapky sú hliníkové s triedou tesnosti 2 podľa EN1751 vybavené švajčiarskymi pohonmi BELIMO.
 • Obtočné kolesá ventilátora s dozadu zahnutými lopatkami sú vyrobené zo špeciálneho kompozitu s teplotnou odolnosťou od -20 °C do +60 °C, sú veľmi ľahké a vďaka dokonalému statickému a dynamickému vyváženiu vykazujú minimálne vibrácie.
 • Na pohon ventilátorov sa používajú elektromotory EC, ktoré sú namontované priamo na obežné koleso a v jednotke sú upevnené na rámoch z pozinkovanej ocele. Rámy sú spojené s nosnými časťami jednotky prostredníctvom izolátorov vibrácií. Motory EC môžu byť vybavené prídavnými modulmi, ktoré umožňujú diagnostiku ventilátorov pomocou mobilnej aplikácie prostredníctvom bezdrôtovej komunikácie Bluetooth.
 • Kompaktné filtračné prvky sú k dispozícii v triedach filtrácie od ISO Coarse 80 % do ISO ePM1 90 % s polypropylénovým filtračným materiálom s nízkym poklesom tlaku alebo štandardným materiálom zo syntetických vlákien. Na želanie zákazníka možno jednotku dodatočne vybaviť dvojstupňovou filtráciou na vstupe aj výstupe jednotky s možnosťou inštalácie tukového filtračného prvku.
 • Ohrievače vody, chladiče vody a priame výparníky sú vyrobené z medených rúrok, na ktorých sú navlečené hliníkové rebrá s ažurovým profilom zvyšujúcim účinnosť prenosu tepla z rebier do okolitého vzduchu. Priame výparníky sa dodávajú pre všetky v súčasnosti používané chladivá R410A, R32. Priame výparníky sa počas výroby optimalizujú na použitie s konkrétnym typom kondenzačnej jednotky alebo tepelného čerpadla.
 • Elektrické ohrievače vlastnej výroby majú vykurovacie tyče z hladkých rúrok z nehrdzavejúcej ocele, v ktorých sú umiestnené samotné vykurovacie káble a sú vybavené núdzovým a prevádzkovým bezpečnostným termostatom. Vzhľadom na vlastnú konštrukciu elektrických ohrievačov je možné na želanie zákazníka vyrobiť atypické vyhotovenia elektrických ohrievačov s rôznymi požiadavkami na výkon a rôznym počtom vykurovacích sekcií.
 • Integrovaný merací a regulačný systém Digireg® na mieru prepožičiava jednotkám množstvo možností regulácie s možnosťou prispôsobenia požiadavkám každého projektu. Štandardne sa jednotky dodávajú s možnosťou regulácie premenlivého objemu vzduchu (VAV), ktorá umožňuje používateľovi nastaviť prietok vzduchu v rozsahu 0 - 100 % menovitého prietoku. Voliteľne je k dispozícii regulácia COP (konštantný prevádzkový tlak) alebo CAV (konštantný objem vzduchu). Možnosť regulácie COP umožňuje jednotke udržiavať konštantný pretlak alebo podtlak v prívodnom a odvodnom potrubí. Možnosť regulácie CAV umožňuje jednotke udržiavať konštantný prietok vzduchu bez ohľadu na zmeny tlakových strát v potrubí alebo zmeny vnútorných tlakových strát jednotky (napr. znečistenie filtra). Ďalšou možnosťou je automatická regulácia prietoku vzduchu z externého snímača CO2, RH alebo VOC.

Obrázky 3, 4, 5: Protiprúdový rekuperátor; ventilátor s EC motorom; kompaktný filter

Obrázky 6, 7: Rozvádzač riadiaceho systému Digireg v IP20; Rotačný regeneračný výmenník tepla

Modulárne jednotky DUOVENT® DV/RV sú v súlade s nariadením EÚ o ekodizajne č. EC/1253/2014 v nasledujúcom rozsahu menovitých prietokov pre každú veľkosť. Jednotku je možné dodať aj v procesnej verzii, kedy jednotka nie je v súlade so smernicou o ekodizajne. Procesná verzia jednotiek DUOVENT® Modular DV/RV sa môže používať na aplikácie, ktoré nespadajú pod smernicu o ekodizajne, až do prietoku vzduchu 16 000 m3/h.

Veľkosť jednotky Vnom (m3/h)
DV 8500 DV 8500
DV 10100 10100
DV 12000 12000
DV 14500 14500
RV 8500 RV 7800
RV 10100 9300
RV 12000 11500
RV 14500 13600

Prístroj dodávaný z výroby s nainštalovaným riadiacim systémom MaR Digireg poskytuje komfortné ovládanie všetkých dostupných funkcií prístroja prostredníctvom farebného dotykového displeja. Na servisné účely je možné systém plne konfigurovať v servisnom menu alebo pomocou servisného softvéru, ktorý majú k dispozícii servisní technici spoločnosti ELEKTRODESIGN ventilátory, s. r. o. Jednotka je z výroby vybavená snímačmi teploty a tlaku, pohonom klapiek a je pripojená k riadiacemu systému podľa technologických schém systému merania a regulácie, má rozvádzač umiestnený na boku jednotky a obsahuje samotný regulátor a všetky bezpečnostné prvky vrátane servisného spínača. Rozvádzač sa štandardne dodáva v krytí IP20 pre vnútornú verziu a v krytí IP65 pre vonkajšiu verziu.

Obrázok 8: Príklad zapojenia DUOVENT® MODULAR

Na jednoduchšiu diagnostiku prevádzkových podmienok a nastavenie jednotky sú nové jednotky vybavené tlakovými sondami na vonkajšej strane opláštenia na pripojenie prístrojov na meranie diferenčného tlaku na určenie špecifického prietoku vzduchu prívodného alebo odvodného ventilátora. Okrem toho sa zlepšila ochrana ohrievača vody proti zamrznutiu. V jednotkách je nainštalovaný kapilárny termostat proti zamrznutiu spolu so snímačom vratnej vody.

Na jednoduchý výber jednotiek DUOVENT® MODULAR vrátane priradenia riadiaceho systému slúži návrhový softvér VentiCAD, ktorý slúži najmä na jednoduchý návrh rekuperačných jednotiek zo štandardného portfólia ventilátorov ELEKTRODESIGN, s.r.o. Ako každý výberový program má za cieľ uľahčiť prácu projektantom a technickým pracovníkom pri príprave projektovej a technickej dokumentácie VZT systémov pre komerčné budovy.

Obr. 9: Náhľad používateľského rozhrania výberového programu VentiCAD

Montáž a výroba jednotiek DUOVENT® MODULAR prebieha v Českej republike v modernom montážnom závode, ktorý plne zodpovedá koncernovým normám materskej spoločnosti Soler & Palau. Každá vyrobená jednotka DUOVENT® podlieha dvojstupňovej výstupnej kontrole kvality a je podrobená prvotnému nastaveniu riadiaceho systému Digireg, tzv. balíku SET (SETpack = nastavenie parametrov jednotky podľa konkrétnej aplikácie použitej v projekte). Po inštalácii jednotiek na stavbe sa každá vyrobená jednotka podrobí ďalšiemu stupňu kontroly a nastavenia s názvom STARTpack, ktorý vykonáva autorizovaný servisný technik spoločnosti ELEKTRODESIGN ventilátory, s.r.o. na stavbe. Počas STARTpacku servisný technik skontroluje pripojenie jednotky na všetky rozvody vzduchotechniky, elektroinštalácie alebo rozvody vykurovacej vody a chladu, skontroluje základné parametre jednotky (prietok vzduchu, vonkajší tlak, celkový odber prúdu atď.) a nastaví parametre riadiaceho systému Digireg. Súčasťou služby STARTpack je aj zaškolenie obsluhy jednotky HVAC.

Obrázok 10: Výrobné priestory ventilátorov ELEKTRODESIGN, s.r.o.

Obrázok 11: Montáž jednotiek DUOVENT® MODULAR vo výrobnom závode spoločnosti ELEKTRODESIGN ventilátory, s.r.o.

Všetky jednotky DUOVENT® MODULAR sa vo fáze prípravy výroby navrhujú v 3D modelári Solidworks, čo zaručuje vyššiu kvalitu a presnosť výroby. Počas montáže jednotiek DUOVENT® MODULAR sa používajú pokročilé metódy kontroly kvality výroby. Výroba dielov jednotiek sa vykonáva na moderných dierovacích lisoch TruPunch 5000 a 2000 a následná výroba plechových dielov sa vykonáva na ohraňovacích lisoch TruBend 3100.

Obrázok 12: Návrh jednotky DUOVENT® MODULAR v 3D modelári Solidworks

Kontaktujte nás