SABIK E s entalpickým výměníkem

Tyto nové jednotky obsahují entalpický výměník, ve kterém dochází nejen k přenosu tepelné energie (teploty), ale i přenosu vlhkosti. V místnostech, kde je potřeba udržovat stanovenou úroveň relativní vlhkosti, jsou entalpické výměníky ideálním řešením.

  • V létě udržuje přebytečnou vlhkost mimo dům.
  • V zimě zabrání nadměrnému vysychání interiéru domu a udržuje ho v doporučeném rozmezí vlhkosti.

Více informací v aktualizovaných technických listech, které naleznete na našich webových stránkách. Návody k použití byly aktualizovány a jsou také dostupné na webu. Jednotky SABIK E jsou nyní dostupné v EasyVent, kde je možné provést návrh rekuperační jednotky. V EasyVent je také možné stáhnout CAD a BIM modely.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Odkazy Youtube
Větrací jednotky s rekuperací tepla SABIK – modulární koncepce
Větrací jednotky s rekuperací tepla SABIK – možnost připojení potrubí
Větrací jednotky s rekuperací tepla SABIK E – entalpický výměník

Funkce entalpického výměníku
Deskový entalpický výměník pro přenos vlhkosti je výměník zhotovený z materiálu, který propouští vodní páru z vlhčího odvodního vzduchu do suššího přívodního čerstvého vzduchu. Čím vyšší je poměr měrné vlhkosti v odváděném vzduchu z větraného prostoru, tím vyšší je i vlhkostní účinnost přenosu. Speciální materiál dělící stěny entalpického výměníku umožňuje pouze přenos molekul vodní páry. Ostatní látky jako vzduch, pachy, bakterie nemohou přes dělící stěnu projít. Se vzrůstající účinností přenosu vlhkosti je eliminováno množství vznikajícího kondenzátu na odpadní straně. V důsledku tohoto jevu nedochází k masivnímu namrzání zkondenzované vody na odpadní straně výměníku v zimních měsících.

Kontaktujte nás