Nová verze katalogu Hromadné větrání garáží!
V katalogu prezentujeme vhodné typy ventilátorů a možné způsoby větrání pro konkrétní objekty garáží.
Komentován je způsob návrhu pomocí simulačního softwaru metodou Computational Fluid Dynamics (CFD).
Katalog je ke stažení zde.

Záruka, reklamace, dodací podmínky

Vrácení zboží

Kupující – spotřebitel má právo v souladu § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory. Takový kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. Bližší informace k tomuto právu najdou spotřebitelé níže v dokumentu "Formulář pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem“.

Reklamace

Záruční podmínky platí dle všeobecných obchodních podmínek společnosti Elektrodesign ventilátory s.r.o. a pro podnikatele dle reklamačního řádu.

Reklamační formulář je nezbytnou součástí každé reklamace. Při uplatnění záruky je nutno předložit:
• reklamační formulář
• daňový doklad
• dodací list

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit na telefonu 326 909 017 nebo na mailu elektrodesign@elektrodesign.cz

Elektronická fakturace

Elektronická fakturace je jednoduchý, efektivní a ekologický způsob předávání daňových dokladů, opírající se o platné zákony České republiky. Daňové doklady jsou zasílány v elektronické podobě e-mailem v běžném formátu PDF a v XML formátu ve standardu ISDOC.

Společnost ELEKTRODESIGN ventilátory zasílá tyto doklady elektronickou poštou (e-mailem, v běžném formátu pdf) podepsanou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu od  certifikační autority České pošty s.p. – PostSignum QCA.

Dodací podmínky, vrácení zboží

Záruka a reklamace

Reklamační formulář .pdf (2.28 MB)
Reklamační řád .pdf (543.10 kB)
Kontaktujte nás