Zemní vzduchový výměník ED geoflex

Zemní kapalinový výměník pro využití konstantní teploty zeminy sloužící v zimě jako protimrazová ochrana rekuperační jednotky a v létě jako zdroj ochlazeného vzduchu.
Více informací
Cena na dotaz
Dostupnost: na dotaz
Zboží nelze objednat přes internet.
Kontaktujte specialisty z obchodního oddělení
nebo navštivte naše pobočky.

Kód produktu:
Popis produktu
Informace

Zemní vzduchový výměník výrazně zvyšuje účinnost a efektivnost větracích zařízení se zpětným získáváním tepla (rekuperací) – bez nároků na spotřebu energie.

Výhody
dodatečné předehřátí vzduchu bez nároku na potřebu energie v chladném období roku (dodatečný ohřev vzduchu je nutný při extrémně nízkých venkovních teplotách)
• zabraňuje zamrzání rekuperátoru
• příjemné chlazení během teplých dní
• ED Geoflex představuje sadu navzájem sladěných komponentů

Funkce
Zemní vzduchový výměník využívá relativně konstantní teplotu zeminy cca 8 až 12 ºC v hloubce 1,8 m (min. 1,2 m) v zemi. S narůstající hloubkou se teplota v zemi zvyšuje a blíží se konstantní hodnotě v období celého roku.
V chladném období při venkovních teplotách pod 0 ºC předehřívá nasávaný vzduch až o 14 K. Tím dosáhne nasávaný vzduch před vstupem do rekuperační jednotky teplotu vyšší jak 0 ºC, což zaručuje provoz bez rizika zamrznutí rekuperátoru a pozitivní ovlivnění energetické bilance, tj. vyšší bilanční účinnost.
V teplém období při venkovních teplotách nad +22 ºC vzduchový výměník ochlazuje nasávaný vzduch a tím citelně snižuje teplotu vzduchu v interiéru.
V přechodném období při venkovních teplotách mezi 0 ºC až 22 ºC je vzduch nasáván mimo trubku zemního výměníku přímo zvenku (přes obvodovou stěnu). Přepínání nasávání
probíhá automaticky v závislosti na venkovní teplotě (venkovní teplotní čidlo, které ovládá elektrickou přepínací klapku). Vnější vzduch proto vstupuje do rekuperační jednotky energeticky optimalizovaný, šetří se energie a ve vnitřním prostoru se dosáhne příjemnější klima.

Zásady pro návrh:
• pro zabezpečení nejvyššího možného přestupu tepla je třeba uložit potrubí zemního výměníku do hloubky 1,8 m (min 1,2 m) v celkové délce 30–45 m při dodržení min spádu potrubí 2% pro odvod kondenzátu ke křížovému kusu se sifonem popř. ke kondenzační
sběrné šachtě (potrubí lze uložit i ve dvou paralelních větvích o délce 15 až
20 m s jejich propojením ve sběrné šachtě)
• uvedené uložení a návrh délky splňují důležitou zásadu, aby teplota vzduchu z výměníku v zimním období neklesla pod 0 ºC. Tím je zaručeno, že v rekuperačním výměníku větrací jednotky nedojde k namrzání kondenzátu
• z důvodu možného zamrzání kolem trubky zemního výměníku v zimním období je nutné zamezit křížení s vodovodním potrubím (min. vzdálenost křížení je 1 m). Min. vzdálenost při souběžném vedení se stěnou domu je 1 m
• množství vzniklého kondenzátu lze stanovit výpočtem (pomocí Mollierova diagramu). Orientační hodnota pro letní období při teplotě +32 ºC s relativní vlhkostí 40 % je cca 0,17 l kondenzátu za hodinu
• sací díl s předřazeným filtrem je třeba umístit v místě se sušším vzduchem (tj. ne v okolí vodních ploch, vlhkého biotopu apod.), v místě přístupném pro kontrolu a výměnu filtru. Nasávání by nemělo být instalováno v místě vzniků pachů (kompost apod.)
• při pokládání potrubí je třeba dbát na co nejlepší účinnost přestupu tepla mezi potrubím a zeminou, tj. v žádném případě neobsypávat potrubí pískem nebo štěrkem, ale použít co nejvíce vaznou a zhutněnou zeminu (jíl, hlína)

Celý popis
Ke stažení
Technické listy, návody a prohlášení
Katalogový list .pdf (72.72 kB)
Kontaktujte nás