Větráním proti šíření viru SARS-CoV-2

Dostatečná výměna vzduchu v místnosti významně snižuje riziko přenosu onemocnění covid-19. Přirozené větrání však má své limity. Jaké je tedy doporučené řešení?

Přirozené větrání a možná úskalí jeho použití

Účinné větrání je, jak se shodují téměř všichni odborníci, jedním ze spolehlivých, dobře fungujících a současně v podstatě jednoduchých nástrojů proti šíření viru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění covid-19. Ne vždy se ovšem daří zajistit efektivní provětrání prostor přirozeným způsobem pomocí otevíratelných stavebních otvorů, jako jsou okna nebo dveře.

Důvodů, proč není pokaždé možné použít přirozené větrání, může být několik. V některých případech jsou to důvody hygienické. Vyskytuje-li se totiž větraný objekt v blízkosti rušné komunikace, pak jsou vnitřní prostory při přirozeném větrání zatěžovány škodlivinami pronikajícími z venkovního prostoru (např. prachem, výfukovými zplodinami z dopravy) a nadměrným hlukem.

Velice problematické je použití přirozeného větrání i v průběhu chladného období roku. Důvod je zřejmý. Větráním chladným venkovním vzduchem dochází k nežádoucímu vychlazování místností a k výskytu studených proudů vzduchu. Tento stav pak u osob, které se ve větraných místnostech nacházejí, vyvolává pocit teplotního pobytového diskomfortu. Dalším nezanedbatelným negativním faktorem je nutnost zajistit pokrytí zvýšené tepelné ztráty větráním, což přináší zvýšení provozních nákladů za energie.

Čističky vzduchu PAP 420-350 a PAP 850-650

Eliminaci výše popsaných nežádoucích vlivů při přirozeném větrání přináší použití čističky vzduchu. Jedná se o zařízení, které, jak již z názvu plyne, zabezpečí „čištění“ vzduchu ve vnitřním prostoru. Společnost Elektrodesign ventilátory, spol. s r.o., člen skupiny Soler & Palau Ventilation Group, přichází na trh s mobilními čističkami vzduchu PAP výkonových velikostí 420-350 a 850-650.

Technický popis a hlavní přednosti čističek vzduchu PAP:

 • Jedná se o mobilní komerční čističky vzduchu s tichým chodem. Z důvodů snadné manipulace s čističkami a možnosti jejich snadného stěhování mezi jednotlivými místnostmi podle aktuálních provozních potřeb jsou tato zařízení vybavena kolečky, u větších velikostí kolečky s brzdou
 • Jednotka je tvořena rámovou konstrukcí se sendvičovými panely s protihlukovou izolací tloušťky 18 mm
 • Čistička vzduchu si nasává z místnosti vzduch, který je po průchodu filtrační sestavou pomocí radiálního ventilátoru s dozadu zahnutými lopatkami vyfukován zpět do místnosti. Na straně výstupu vzduchu je zařízení vybaveno vestavěným difuzorem, který zabezpečí rovnoměrnou distribuci vzduchu v místnosti.
 • Čistička vzduchu PAP 420-350 pracuje s vertikálním výstupem vzduchu, čistička PAP 850-650 umožňuje podle zvoleného typu jak vertikální, tak i horizontální způsob výstupu vzduchu do místnosti.
 • Pro pohon ventilátoru byl zvolen bezkartáčový stejnosměrný motor s vysokou účinností a nízkou spotřebou
 • Použití čističek vzduchu PAP 420-350 a PAP 850-650 je podle vzduchového výkonu nastaveno tak, aby bylo zajištěno přefiltrování vzduchu v místnosti s běžně uvažovanou výškou stropu 3,0 m přibližně 4× za hodinu. Splnění těchto výkonových parametrů se podle velikosti čističek týká místností s plochou do 80 m2 (viz dále).
 • Čistička vzduchu obsahuje filtrační sestavu s koncovým HEPA filtrem třídy H14. Jedná se o vysoce účinný filtr pro zachycení částic o velikosti ≥ 0,01 µm dle EN-1822. Minimální účinnost filtrace je 99,995 % dle EN-1822. Filtry této třídy se běžně používají jako koncové filtry pro „čisté prostory“ tříd ≥ ISO 4 v nemocnicích nebo náročných provozech farmaceutického průmyslu.
 • HEPA filtr třídy H14 funguje jako účinný nástroj na zachycení viru SARS-CoV-2 (velikost viru: 0,05 ÷ 0,2 µm) šířícího se vzduchem formou kapénky (velikost kapénky: > 5 µm)
 • Filtrační sestavu lze doplnit o uhlíkový filtr CA nebo filtr VOC.
 • Vzduchový výkon je ovládán pomocí potenciometru na čelním panelu.
 • ON/OFF vypínač je integrován na zásuvce pro připojení síťového napájení. Síťový kabel je součástí dodávky

Podle velikosti (tzn. vzduchového výkonu) a stupně filtrační výbavy je možné dodat čističky následujících konfigurací:

PAP 420 (850) H14

 • filtry F7 + H14
 • zachycuje prach, pyl, výtrusy, bakterie, viry a rozptýlené částice (PM1, PM2,5 a PM10)

PAP 350 (650) CA H14

 • filtry F7 + uhlíkový filtr + H14
 • zachycuje prach, pyl, výtrusy, bakterie, viry a rozptýlené částice (PM1, PM2,5 a PM10) a pachy

PAP 350 (650) VOC H14

 • filtry F7 + VOC filtr + H14
 • zachycuje prach, pyl, výtrusy, bakterie, viry a rozptýlené částice (PM1, PM2,5 a PM10), pachy, formaldehyd, etylen, CO, SO2, NOx a VOC

Přehled hlavních technických a výkonových parametrů čističek vzduchu PAP 420-350 a PAP 850-650:

Typ Max. příkon
[W]
Max. proud
[A]
Max. průtok
[m3/h]
Akust. tlak*
[dB(A)]
Hmotnost
[kg]
Pracovní teplota
[°C]
Plocha místnosti**
[m2]
PAP 420 H14 98 0,7 420 52 33 -10 až +50 30–40
PAP 350 CA H14 98 0,7 350 51 35 -10 až +40 27–36
PAP 350 VOC H14 98 0,7 350 51 35 -10 až +40 27–36
PAP 850 H14 180 1,2 850 50,4 48 -10 až +50 60–80
PAP 650 CA H14 178 1,1 700 49,4 52 -10 až +40 50–67
PAP 650 VOC H14 178 1,1 700 49,4 52 -10 až +40 50–67

* akustický tlak je měřen ve vzdálenosti 3 m ve volném poli
** plocha místnosti, pro kterou je čistička použitelná, je uvažována při běžné výšce stropu 3 m

Možnosti využití čističek vzduchu PAP 420-350 a PAP 850-650

Velice žádoucí a efektivní se jeví využití čističek vzduchu PAP 420-350 a PAP 850-650 zejména ve zdravotnických zařízeních a provozech. Je nutné si uvědomit, že zařízení poskytují účinnou ochranu nejen pacientů, ale i zasahujícího a obsluhujícího zdravotnického personálu! Zdravotnické prostory, u kterých je použití čističek vzduchu zvláště výhodné, jsou například:Možnosti využití čističek vzduchu PAP 420-350 a PAP 850-650

 

 • zdravotnické provozy typu ordinací, vyšetřoven a čekáren praktických lékařů a ambulantních specialistů
 • oddělení lůžkových zařízení přímo covidových jednotek a jednotek intenzivní péče
 • díky své mobilitě jsou čističky použitelné i u standardních lůžkových provozů, které se mění na oddělení infekční (covidová)

Další možné využití čističek vzduchu PAP 420-350 a PAP 850-650 je široké. Jsou použitelné pro celou škálu komerčních, administrativních, školských nebo ubytovacích prostor, jako jsou:

 • obchody, prodejny, butiky, jednotlivé obchodní jednotky velkých nákupních center
 • provozovny služeb jako jsou kadeřnictví, kosmetické služby, servisy a opravny nejrůznějších typů
 • stravovací zařízení jako jsou restaurace, jídelny, kavárny, cukrárny
 • kanceláře, jednací místnosti, denní místnosti zaměstnanců a recepce administrativních budov
 • hotelové recepce a pokoje, penziony, ubytovny
 • učebny, sborovny, kabinety, kanceláře učitelů

Manipulace s filtry a jejich likvidace

Při výměně filtračních vložek je nutné použít standardní ochranné pomůcky (rukavice, rouška nebo respirátor, štít, brýle).

Pro likvidaci filtrů platí shodná hygienická pravidla jako pro použité roušky nebo respirátory. Ve zdravotnictví se likvidace filtrů řídí provozním řádem (protokolem) jednotlivých zdravotnických zařízení. Na odpad se pohlíží jako na infekční a dle toho se musí likvidovat. Dle doporučení Hygienické stanice se použitý filtr bez podezření na covid-19 uloží do pevného plastového obalu (sáčku), který se zaváže. Následně se vloží do druhého plastového obalu (sáčku), který se opět zaváže a povrch vnějšího obalu by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem. Následně je materiál uložen do kontejneru na komunální odpad.

V případě kontaminace filtračního materiálu je nutné odpad zařadit do kategorie nebezpečný a v souladu s legislativou s ním nakládat.

Kontaktujte nás