DUOVENT MODULAR

Nová řada jednotek do nominálního průtoku vzduchu 14 500 m3/h.

Společnost ELEKTRODESIGN ventilátory, s.r.o. je nejen úspěšným dodavatelem v sortimentu ventilátorů a vzduchotechnického příslušenství, ale také v posledních letech výrobcem a dodavatelem rekuperačních jednotek pro komerční i rezidenční použití včetně vlastních řídících systémů.  V oblasti jednotek pro komerční použití řady DUOVENT® připravila společnost ELEKTRODESIGN ventilátory, s.r.o. novou řadu jednotek z rodiny DUOVENT® pod názvem MODULAR. Řada jednotek MODULAR je doplňkovou řadou, která rozšiřuje současnou řadu jednotek DUOVENT® COMPACT a posunuje tím oblast použitelných vzduchových výkonů až k nominálnímu průtoku vzduchu 14500 m3/h. Rozsah použitelných průtoků vzduchu jednotek MODULAR pokrývá pole od 7000 m3/h do 14500 m3/h. Jednotky řady DUOVENT® MODULAR se vyrábějí ve čtyřech výkonových verzích a ve dvou provedeních systému zpětného získávání tepla. Typ DUOVENT® MODULAR DV je vybaven protiproudým hliníkovým rekuperátorem a typ DUOVENT® MODULAR RV je vybaven rotačním regeneračním výměníkem.

Pozadu nezůstává ani široká paleta příslušenství včetně příslušenství typu ROOFPACK, které usnadňuje použití jednotek ve venkovním prostředí. Samozřejmostí je široká paleta uživatelských konfigurací řídícího systému Digireg®, která dokáže každou jednotku přizpůsobit požadavkům konkrétního projektu. Systém Digireg® je standardně vybaven komunikačním rozhraním Modbus pro potřeby připojení k nadřazeným řídícím systémům budov.

Příklady provedení jednotek DUOVENT® MODULAR DV/RV

Obr. 1: Příklady provedení jednotek DUOVENT® MODULAR DV/RV

Hlavními konstrukčními atributy jednotek jsou:

 • Rámová hliníková konstrukce z tvrzeného hliníku EN AW 6060 T5 s vnitřní dutinou, s možností vložení dodatečné izolace pro snížení vlivu tepelných mostů u venkovního provedení jednotek. Rámová konstrukce jednotky zajišťuje velmi dobrou tuhost celého nosného skeletu jednotky.
 • Rámová konstrukce vyplněna sendvičovými panely tloušťky 45 mm s izolací nehořlavými deskami z kamenné vlny (třída reakce na oheň A1). Vnější pohledový ocelový plech panelu je pozinkován a lakován v odstínu RAL9002, vnitřní ocelový plech je pozinkován. Na přání je možné jednotky opatřit dodatečnou povrchovou ochranou na bázi polyesterových nebo epoxidových práškových nátěrových hmot. Aplikace této nadstandardní povrchové ochrany je možná jak na vnější, tak i na všechny vnitřní komponenty jednotky.
 • Jednotka je vždy expedována z výrobního závodu ve 3 samostatných blocích, které usnadňují manipulaci s jednotkou ve fázi transportu na místo určení. Všechny samostatně dodávané bloky jsou již vybaveny kompletním systémem MaR.

  Transportní bloky jednotek DUOVENT® MODULAR DV/RV
  Obr. 2: Transportní bloky jednotek DUOVENT® MODULAR DV/RV

 • Celé opláštění vykazuje třídu prostupu tepla T2 a třídu mechanické stability D2 dle ČSN EN1886.
 • Pro snadnější připojení ke VZT potrubí při montáži jednotky na stavbě jsou připojovací sendvičové panely opatřeny integrovanou přírubou výšky 30 mm, která je připravena pro připojení profilu navazující vzduchotechnické příruby velikosti P30.
 • Rekuperační výměník verze DV je vyroben z hliníkového plechu bezsilikonovou technologií s maximální netěsností 0,2 % nominálního průtoku při 400 Pa rozdílu tlaku mezi odvodní a přívodní částí rekuperátoru. Maximální účinnost rekuperace je až 90 %.
 • Regenerační výměník verze RV je rotační plynule řízený frekvenčním měničem. Rotor je střídavě navinut z rovné a rádlované vrstvy hliníkové fólie. Rotační výměník je dodáván v provedení teplotním nebo hygroskopickém se zeolitovou vrstvou pro dodatečný přenos vlhkosti. Těsnění mezi rotorem a skříní zajišťuje labyrintové těsnění s průměrnou hodnotou netěsnosti pod 1,5 % nominálního průtoku vzduchu. Maximální účinnost regenerace je až 85 %.
 • Regulační klapky jsou hliníkové s třídou těsnosti 2 dle EN1751 vybavené švýcarskými servopohony BELIMO.
 • Ventilátorová oběžná kola s dozadu zahnutými lopatkami jsou vyrobena ze speciálního kompozitu s teplotní odolností od -20°C do +60°C, jsou velmi lehká a vykazují minimální vibrace díky dokonalému statickému a dynamickému vyvážení.
 • Pro pohon ventilátorů jsou použity EC elektromotory, které jsou napřímo montovány na oběžném kole a do jednotky jsou uloženy na ocelových pozinkovaných rámech. Rámy jsou s nosnými částmi jednotky spojeny přes izolátory chvění. EC motory mohou být vybaveny přídavnými moduly, které umožňují diagnostiku ventilátorů pomocí mobilní aplikace přes bezdrátovou komunikaci prostřednictvím Bluetooth.
 • Kompaktní filtrační články jsou dostupné ve třídách filtrace od ISO Coarse 80% do ISO ePM1 90% s polypropylenovým filtračním materiálem s nízkou tlakovou ztrátou nebo standardním materiálem ze syntetických vláken.  Na přání zákazníka lze jednotku dovybavit dvoustupňovou filtrací jak na přívodní, tak na odvodní části jednotky s možností instalace tukového filtračního článku.
 • Vodní ohřívače, vodní chladiče a přímé výparníky jsou vyrobeny z měděných trubek, na které jsou navlečeny hliníkové lamely s prolamovaným profilem zvyšujícím účinnost přestupu tepla z lamely do okolního vzduchu. Přímé výparníky jsou dodávány pro všechna v současné době používaná chladiva R410A, R32. Přímé výparníky jsou při výrobě optimalizovány pro použití s konkrétním typem kondenzační jednotky nebo tepelného čerpadla.
 • Elektrické ohřívače vlastní výroby mají topné tyče vyrobeny z nerezových hladkých trubek, v nichž jsou umístěny samotné topné kabely a jsou vybaveny havarijním a provozním bezpečnostním termostatem. Vzhledem k vlastní konstrukci elektrických ohřívačů je možné na přání zákazníka vyrobit atypická provedení elektrických ohřívačů s různými výkonovými požadavky a různým počtem topných sekcí.
 • Integrovaný systém měření a regulace vlastní výroby Digireg® propůjčuje jednotkám možnost mnoha způsobů řízení s možností individuálního nastavení dle požadavků každého projektu. Standardně jsou jednotky dodávány s variantou řízení VAV (variable air volume), která uživateli umožňuje nastavení průtoku vzduchu v rozsahu 0-100 % nominálního průtoku. Na přání je možnost řízení COP (constant operating presure) nebo CAV (constant air volume). Varianta řízení COP umožňuje udržovat konstantní přetlak, resp. podtlak v přívodním a odvodním potrubí jednotky. Varianta CAV umožňuje udržovat konstantní průtok vzduchu jednotky bez ohledu na změny tlakových ztrát v potrubní síti nebo na změnu interních tlakových ztrát jednotky (např. zanášení filtrů). Další možností je automatické řízení průtoku vzduchu od externího čidla CO2, RH nebo VOC.

Obr. 3, 4, 5: Protiproudý rekuperátor; Ventilátor s EC motorem; Kompaktní filtr

Obr. 6, 7: Rozvaděč řídicího systému Digireg v krytí IP20; Rotační regenerační výměník

Jednotky DUOVENT® Modular DV/RV splňují nařízení směrnice EU o Ekodesignu č. EC/1253/2014 v níže uvedeném rozsahu nominálních průtoků pro jednotlivé velikosti. Jednotku je možné dodat i v tzv. procesní verzi, kdy jednotka nesplňuje nařízení směrnice o Ekodesignu. Procesní verze jednotek DUOVENT® Modular DV/RV je možné použít pro aplikace, které nespadají pod požadavky směrnice o Ekodesignu až do průtoku vzduchu 16000 m3/h.

Velikost jednotky Vnom (m3/h)
DV 8500 8500
DV 10100 10100
DV 12000 12000
DV 14500 14500
RV 8500 7800
RV 10100 9300
RV 12000 11500
RV 14500 13600

Jednotka dodávaná z výrobního závodu s namontovaným řídícím systémem MaR Digireg poskytuje komfort ovládání všech dostupných funkcí jednotky přes dotykový barevný displej. Pro servisní účely lze systém plně nastavit v servisním menu nebo pomocí servisního software, který mají k dispozici servisní technici ELEKTRODESIGN ventilátory, s.r.o.. Jednotka je z výroby osazena teplotními a tlakovými čidly, servopohony klapek a je propojena s regulačním systémem dle technologických schémat systému měření a regulace, má rozvodnici umístěnou na boku jednotky a obsahuje samotný regulátor a veškeré jisticí prvky včetně servisního vypínače. Rozvodnice se standardně pro vnitřní provedení dodává v krytí IP20, pro venkovní provedení v krytí IP65.

Obr. 8: Příklad provedení elektroinstalace jednotek DUOVENT® MODULAR

Pro snadnější diagnostiku provozních stavů a zaregulování jednotky jsou nové jednotky na vnější straně opláštění vybaveny tlakovými sondami pro připojení měřících přístrojů diferenčního tlaku za účelem zjištění konkrétního průtoku vzduchu ventilátoru přívodu nebo odvodu. Dále je vylepšena ochrana vodních ohřívačů před zamrznutím. Do jednotek je montován kapilárový protimrazový termostat spolu s příložným čidlem vratné vody.

Pro snadnou selekci jednotek DUOVENT® MODULAR včetně přiřazení regulačního systému slouží návrhový software VentiCAD, který převážně slouží účelům snadného návrhu rekuperačních jednotek ze standardního portfolia společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory, s.r.o. Jako každý selekční program má tak za cíl usnadnit práci projektantům a technickým pracovníkům při zpracovávání projektové a technické dokumentace VZT systémů komerčních objektů.

Obr. 9: Náhled na uživatelské prostředí selekčního programu VentiCAD

Montáž a výroba jednotek DUOVENT® MODULAR probíhá v České republice v moderním montážním závodě, který plně odpovídá koncernovým standardům mateřské společnosti Soler & Palau. Každá vyrobená jednotka DUOVENT® je podrobena dvoustupňové výstupní kontrole kvality a je podrobena úvodnímu nastavení řídícího systému Digireg, které se nazývá SETpack (SETpack = nastavení parametrů jednotky dle konkrétní aplikace použité v projektu). Po instalaci jednotek na stavbě je každá vyrobená jednotka podrobena ještě dalšímu stupni kontroly a nastavení pod názvem STARTpack, kterou provádí autorizovaný servisní technik společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory, s.r.o. přímo na stavbě. Servisní technik při STARTpacku zkontroluje napojení jednotky na všechny rozvody VZT, elektro, popř. topné vody a chlazení, provede kontrolu základních parametrů jednotky (průtok vzduchu, externí tlak, celkový odebíraný proud atd.) a donastaví parametry řídícího systému Digireg. Součástí služby STARTpack je i zaškolení obsluhy VZT jednotky.

Obr. 10: Výrobní prostory ELEKTRODESIGN ventilátory, s.r.o.

Obr. 11: Montáž jednotek DUOVENT® MODULAR ve výrobním závodu ELEKTRODESIGN ventilátory, s.r.o.

Všechny jednotky DUOVENT® MODULAR jsou ve fázi přípravy výroby navrhovány v 3D modeláři Solidworks což zaručuje vyšší kvalitu a přesnost výroby. Při kompletaci jednotek DUOVENT® MODULAR je využíváno zdokonalených metod kontroly kvality výroby. Výroba dílů jednotek probíhá na pokročilých vysekávacích lisech TruPunch 5000 a 2000, následná výroba plechových dílců probíhá na ohraňovacích lisech TruBend 3100.

Obr. 12: Návrh jednotek DUOVENT® MODULAR v 3D modeláři Solidworks

Kontaktujte nás