Vážení zákazníci, upozorňujeme na omezení vjezdu a parkování v ulici Plzenecká, provozovna Plzeň-Slovany
z důvodu celkové rekonstrukce ulice. Objednávky budou primárně realizovány z centrálního skladu Brandýs.
V případě drobných odběrů zboží z pobočky Plzeň možné parkovat v přilehlých ulicích. Více informací na tel.: 377 445 448.

Účinnosti normalizovaných motorů IE2

Ke dni 16. června 2011 vzešlo v platnost na území EU nové nařízení IEC 60034-30-2008 vytvořené mezinárodní elektronicko-technickou komisí (IEC). Nařízení charakterizuje jednotlivé třídy účinností a je určeno pro normalizované jednootáčkové třífázové asynchronní motory s kotvou nakrátko pro výkon motoru 0,75 – 375 kW. Tato nově stanovená norma zajišťuje globální harmonizaci tříd energetické účinnosti elektromotorů a má za úkol regulovat a snižovat spotřebu energie.

Výrobce ani dodavatel nesmí od tohoto data nadále dodávat na trh evropské unie motory třídy účinnosti IE1 (dřívější označení EFF2). Všechny nové motory musí být označeny na štítku motoru třídou účinnosti IE2 a splňovat normou dané limitní hodnoty účinnosti. Dále se normou mění způsob označení napětí na štítku motoru. Již není možné uvádět napětí s rozšířenou tolerancí (např.: 390-410 V). Nově bude přiřazena jen jedna jmenovitá účinnost (IE kód) k pevnému napětí/kmitočtu/výkonu. V případě motorů s více než jednou kombinací může být IE (jmenovitá účinnost) přiřazena pro každou kombinaci. Dále se mění měřicí metody používané pro stanovení účinnosti motorů viz podrobnosti dle normy IEC 60034-2-1.

Norma zahrnuje všechny typy motorů viz níže:
• jednootáčkové třífázové asynchronní motory nakrátko
• napětí <1000 V, frekvence 50 Hz / 60 Hz
• jmenovitý výkon motoru PN : od 0,75 kW do 375 kW
• motory 2,4 nebo 6 pólů
• motory dimenzované pro S1 (trvalý provoz) nebo S3 (přerušované zatížení) se jmenovitým zatěžovatelem 80% nebo vyšším
• motory schopné pracovat s napájením přímo ze sítě
• pro všechny typy tvarů IM

Regulace motorů ventilátorů s účinností IE2 je možná pouze frekvenčním měničem. Transformátorové regulátory regulující změnou napětí motoru již nejsou povoleny. Tepelná ochrana ventilátorů je zajištěna termistory vyvedenými do svorkovnice připojení motoru a ty musejí být připojeny k odpovídajícímu relé tepelné ochrany.

Nařízení IEC se týkají také ventilátorů dodávaných společností Elektrodesign ventilátory spol. s r.o. Dle vyjádření jednotlivých výrobců ventilátorů splňují všechny nově dodané ventilátory s normalizovanými motory normu IEC 60034-30-2008. Zakoupené ventilátory před tímto datem s účinností motorů IE1 jsou dle nařízení povoleny instalovat do systému vzduchotechniky.

Kontaktiere uns