Vážení zákazníci, upozorňujeme na omezení vjezdu a parkování v ulici Plzenecká, provozovna Plzeň-Slovany
z důvodu celkové rekonstrukce ulice. Objednávky budou primárně realizovány z centrálního skladu Brandýs.
V případě drobných odběrů zboží z pobočky Plzeň možné parkovat v přilehlých ulicích. Více informací na tel.: 377 445 448.

Ventilátory v potrubním systému

Aby bylo možno maximálně využít výkonové parametry ventilátoru, je nutno při návrhu a montáži ventilátoru dodržet několik základních pravidel:

  • Aby se maximálně snížily ztráty při vstupu a výstupu vzduchu z ventilátoru, je nutno dodržet minimální vzdálenost od tvarovek a míst změny průřezu.
  • Není přípustné, aby na ventilátor přímo navazovaly části příslušenství, tvarovky nebo oblouky, které způsobují utržení proudu vzduchu od oběžných kol. To má za následek snížení výkonu ventilátoru a zvýšení hlučnosti. U axiálních ventilátorů může také dojít k posunu pracovního bodu do nestabilní oblasti. Trvalý provoz axiálních ventilátorů v nestabilní oblasti může vést k jejich poškození.
  • V zásadě je vždy nutno dodržovat vzdálenost 3–5 násobek průměru ventilátoru od přechodů a oblouků.
  • Není přípustné, aby byl ventilátor v blízkosti náhlých změn průřezu. Tato místa mohou způsobit dramatický nárůst tlakové ztráty, což vede k podstatnému snížení využití výkonových parametrů ventilátoru. Při použití difuzoru na výstupu axiálních ventilátorů je nutno věnovat návrhu zvýšenou pozornost, protože špatný návrh nevede k zlepšení využití výkonových parametrů ventilátorů, ale naopak k jejich zhoršení. Délka difuzoru s jádrem se doporučuje v délce 2x průměr ventilátoru.
  • Pro snížení ztrát je třeba používat na sání ventilátorů sací dýzy TAD. Pružné spojky musí být namontovány napnuté a bez záhybů. Vzdálenost sání ventilátoru od stěn má být alespoň 1x průměr ventilátoru.

Pozor:
Pokud jsou např. pro garážové větrání navrhovány paralelně spojené axiální ventilátory provozované samostatně, je nutno dodržet následující doporučení. Ventilátory musí být odděleny klapkami. Ventilátor, který není provozován, je klapkami odpojen od systému. Jednotlivá vedení paralelních větví musí být v rámci možností co nejdelší, se stejnou tlakovou ztrátou a samostatně provozované ventilátory musí s rezervou pracovat mimo nestabilní oblast.

Kontaktiere uns