Vážení zákazníci, upozorňujeme na omezení vjezdu a parkování v ulici Plzenecká, provozovna Plzeň-Slovany
z důvodu celkové rekonstrukce ulice. Objednávky budou primárně realizovány z centrálního skladu Brandýs.
V případě drobných odběrů zboží z pobočky Plzeň možné parkovat v přilehlých ulicích. Více informací na tel.: 377 445 448.

Požární ventilátory a volba motorů 400 V nebo 230/400 V

Na volbu motoru má vliv způsob provozování požárního ventilátoru, který může být v normálním provozu používán pro VZT aplikace a v případě požáru pro odvod kouře a spalin:

Provoz pouze v době požáru
Napájení elektrickou energií, přívodní kabelové vedení a umístění ventilátoru je vyprojektováno a provedeno takovým způsobem, že není potřebné použití polovodičových záskokových zdrojů, ventilátory jsou napájeny např. z nezávislých závodových transformačních stanic, samostatnými vývody z několika směrů, motorgenerátorem a pod. Není požadována regulace průtoku přepínáním Y/D. V takovém případě lze použít standardně dodávané motory označené jako 400 V (alternativně také 230/400 V). Tepelné ochrany vinutí musí být vyřazeny.

Provoz pro běžné VZT aplikace a požární větrání
Pro běžný VZT provoz je požadována regulace průtoku přepínáním Y/D. Napájení elektrickou energií, přívodní kabelové vedení a umístění ventilátoru je vyprojektováno a provedeno takovým způsobem, že není požadováno použití polovodičových záskokových zdrojů, ventilátory jsou napájeny např. z nezávislých závodových transformačních stanic, samostatnými vývody z několika směrů, motorgenerátorem apod. V takovém případě lze použít standardně dodávané motory označené jako 400 V přepínatelné Y/D. V případě požáru je nutno bezpečným způsobem přemostit tepelné ochrany ve vinutí.

Použití pro běžnou VZT a požární větrání, napájení střídačem
Napájení elektrickou energií vyžaduje použití polovodičových záskokových zdrojů (střídačů).

  • Pokud má střídač výstup AC 3x400 V, je nutno použít námi standardně dodávané motory označené jako 400 V a v případě požáru bezpečným způsobem přemostit tepelné ochrany ve vinutí. Použití střídače je nutno uvést v objednávce a výrobcem bude dodáno provedení vhodné pro měniče.
  • Pokud má střídač výstup AC 3x230 V, je nutno použít, námi na zvláštní objednávku dodávané, motory označené jako 230/400 V a v případě požáru bezpečným způsobem přemostit tepelné ochrany ve vinutí. Použití střídače je nutno uvést v objednávce a výrobcem bude dodáno provedení vhodné pro měniče.

Obecná informace o motorech
Námi dodávané ventilátory jsou vybaveny třífázovými motory označenými v údaji o provozním napětí jedním ze dvou následujících způsobů (údaje se vztahují jen na provoz v energetických sítích se sdruženým napětím 400V (380 až 415 V)).

Údaj 230/400 V znamená, že motor je možno provozovat výlučně s vinutím spojeným do hvězdy (při zapojení do trojúhelníku dojde ke zničení motoru).

Údaj 400 V znamená, že motor je možno provozovat s vinutím spojeným do trojúhelníku (pokud jej výrobce v návodu doporučí k přepínání Y/D, lze trvale provozovat ventilátor s nízkými nebo vysokými otáčkami). Pokud není výrobcem k regulaci doporučen, lze jej provozovat jen ve spojení do trojúhelníku. Přepínatelné 400V vinutí (Y/D) je výhodné pro levnou regulaci otáček ventilátoru a tím i jeho průtoku.

Pozor!
Pokud požadujete provoz ventilátoru s elektronickými měniči, je nutno v objednávce tuto okolnost specifikovat. Motory jsou měniči značně namáhány a vyžadují proto speciální provedení izolace. Při napájení měniči jsou magnetické obvody, vinutí a izolace namáhány vysokými amplitudami vyšších harmonických kmitočtů, které jsou produktem pulzně šířkové modulace výstupního napětí ve střídačích.

Kontaktiere uns