Vážení zákazníci, upozorňujeme na omezení vjezdu a parkování v ulici Plzenecká, provozovna Plzeň-Slovany
z důvodu celkové rekonstrukce ulice. Objednávky budou primárně realizovány z centrálního skladu Brandýs.
V případě drobných odběrů zboží z pobočky Plzeň možné parkovat v přilehlých ulicích. Více informací na tel.: 377 445 448.

Hlučnost

Příčiny hluku u vzduchotechnických zařízení jsou v praxi často obtížně identifikovatelné, neboť mohou mít řadu příčin a složek, které se ve svém účinku sčítají. V následujícím textu lze nalézt praktický orientační postup pro identifikaci zdrojů. Hlukové parametry výrobci zařízení převážně udávají jako akustický tlak LpA (dB(A)), ve vzdálenosti 1 m od zdroje, ve volném poli, s váhovým filtrem A. Zdrojem hluku jsou obecně:

 1. Rekuperační jednotka - vyzařuje do okolí (podle stupně otáček) 30-50 dB(A), do potrubí 30-70 dB(A). Proto je výhodné jednotku umístit vzdáleně od pobytových místností. Hluk se snižuje s délkou potrubí a počtem tvarovek respektive oblouků. Hluk ventilátorů v jednotce roste s průtokem a externím tlakem (akustický výkon  Lw = 20 + 10 log V + 25 log dp).

 2. Aerodynamický hluk v potrubí - závisí na průřezu potrubí (S) a rychlosti proudění (w), Lw = 10 + 10 log w5 +10 log S. Z uvedeného je vidět, že rychlost je v páté mocnině a nejvíce ovlivňuje výsledek. Rychlost s rostoucím průřezem klesá, doporučená rychlost je 2-3 m/s. Při vyšších rychlostech mohou být hodnoty akustického výkonu v potrubí se započítáním hluku z oblouků (Lw = 62 log w + 10 log S) 40-50 dB.

 3. Hluk distribučních elementů (talířové ventily)  - pohybuje se v závislosti na rychlosti, respektive průtoku 25-35 dB(A). Hluk klesá s rychlostí a s průtokem.

 4. Umístění distribučních elementů – často v nevhodných místech. Směrový faktor talířového ventilu v rohu místnosti Q = 8 způsobí zvýšení o 9 dB u nízkých kmitočtů, kde se chová jako zářič nultého řádu.

 5. Hluk buzený vibracemi jednotky - šíří se konstrukcemi stavby (zvukoměrem lze v místnostech naměřit uzly a kmitny s různou amplitudou). Je nutno použít silentbloky, např. KSE.

Praktická doporučení:

 1. Jednotku umístit do technické místnosti se stěnami s malou vzduchovou průzvučností, na výtlak čerstvého vzduchu použít tlumič TAA (pokud vzduchovod není celý ze SONOFLEXU)

 2. Potrubí volit většího průřezu s malou rychlostí, vzduchovod může být celý ze SONOFLEXU)

 3. Distribuční elementy (talířové ventily) volit raději větší, s menší distribuční rychlostí (Lw je úměrná 60 log w), pokud je hluková emise nejvyšší v oktávách 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, lze použít vsuvné tlumiče SGD 100 a SGD 125 s vložným útlumem 15 až 20 dB.

 4. Zvukoměrem s oktávovým filtrem lze odhalit zdroje hluku a ty potom eliminovat.

 5. Pokud bude "hučení" vyhodnocené zvukoměrem v úrovni cca 28-35 dB(A), měřeno 1 m od talířového ventilu a místnosti nejsou reflexní (jsou vybavené koberci, závěsy, křesly, postelemi atd.), je s nejvyšší pravděpodobností vše v naprostém pořádku. S rostoucí vzdáleností od zdroje ve volném poli hluk klesá (1 m cca –11 dB, 2 m –17 dB, 3 m –20 dB ...). Pokud je místnost reflexní (parkety, holé stěny ...), lze hodnoty akustického tlaku orientačně vypočítat z akustických výkonů pomocí Sabinova vzorce.

 6. I takový akustický tlak může být v noci, kdy není maskován pozadím, nesnesitelný. Pak je nutno jednotku přepnout na nejnižší otáčky.

 7. Systém lze s pomocí specialistů na hluk (specializované společnosti) vyladit.
Kontaktiere uns