Vážení zákazníci, upozorňujeme na omezení vjezdu a parkování v ulici Plzenecká, provozovna Plzeň-Slovany
z důvodu celkové rekonstrukce ulice. Objednávky budou primárně realizovány z centrálního skladu Brandýs.
V případě drobných odběrů zboží z pobočky Plzeň možné parkovat v přilehlých ulicích. Více informací na tel.: 377 445 448.

Proudové a tepelné ochrany ventilátorů

Pro připojení ventilátoru k síti je třeba jejich motory vybavit následujícími ochranami.

Jednofázové motory bez tepelného kontaktu je třeba vždy připojit přes motorové jističe nebo proudové ochrany s příslušnou vypínací charakteristikou a hodnotou proudu.

Jednofázové motory s tepelným kontaktem je třeba vždy připojit přes proudovou ochranu a motorové spouštěče, které ventilátor odpojí při zvýšeném oteplení motoru.

Třífázové motory bez tepelného kontaktu je třeba vždy připojit přes motorové jističe nebo proudové ochrany s příslušnou vypínací charakteristikou a hodnotou proudu. Ochrana musí vždy být vybavena podpěťovou ochranou resp. ochranou proti výpadku fáze.

Třífázové motory s tepelným kontaktem je třeba vždy připojit přes proudovou ochranu a motorové spouštěče, které ventilátor odpojí při zvýšeném oteplení motoru.

Pokud motory nejsou vybaveny ochranou, zaniká nárok na záruku.

Kontaktiere uns