Vážení zákazníci, upozorňujeme na omezení vjezdu a parkování v ulici Plzenecká, provozovna Plzeň-Slovany
z důvodu celkové rekonstrukce ulice. Objednávky budou primárně realizovány z centrálního skladu Brandýs.
V případě drobných odběrů zboží z pobočky Plzeň možné parkovat v přilehlých ulicích. Více informací na tel.: 377 445 448.

Použití frekvenčních měničů s ventilátory

Pokud je požadován provoz ventilátoru s elektronickými frekvenčními měniči nebo střídači, je nutno v objednávce tuto okolnost specifikovat. Motory jsou měniči značně namáhány a vyžadují proto speciální provedení izolace. Při napájení měniči a střídači jsou magnetické obvody, vinutí a izolace namáhány vysokými amplitudami vyšších harmonických kmitočtů, které jsou produktem pulzně šířkové modulace výstupního napětí.

Motory regulované 3fázovými frekvenčními měniči vyžadují speciální izolovaná kuličková ložiska. U měničů spojených s elektromotory není okamžitý součet napětí nulový a rozdílové složky se uzavírají přes ložiska a hřídel do uzemněné kostry motoru. Tyto složky způsobují mikrovýboje a tím alektroerozi kuliček a kluzných drah. U běžných ložisek tak může klesnout životnost až na cca 25% původní životnosti.

Rozběhové proudy ventilátoru
Rozběhové proudy asynchronních motorů, používaných ve ventilátorech dosahují v závislosti na provedení kotvy (vnitřní nebo externí, odporová a pod.), na výkonu a celkové konstrukci několika násobku jmenovitého proudu (cca 2x až 10x). Při provozu s frekvenčním měničem (u normálních ventilátorů) nebo se střídačem (u požárních ventilátorů) nemá rozběhový proud obvykle na dimenzování měniče vliv. Frekvenční měniče a střídače většinou obsahují obvody „měkkého“ rozběhu. To znamená, že motor se rozbíhá postupně se sníženým napětím a frekvencí tak, aby proud nepřekročil proud měniče. Pro dimenzování jsou obvykle rozhodující jmenovité parametry motoru.

Pozor!
Použití měničů je možné pouze s motory k tomu výrobcem schválenými. Frekvenční měniče není možno používat s vysokoteplotními ventilátory se závislým chlazením (při poklesu otáček nejsou chlazena ložiska, motor a další součásti ventilátoru). Podrobnosti ohledně vhodnosti a bezpečnosti použití měniče konzultujte vždy s dodavatelem měniče nebo střídače a výrobcem ventilátoru.

Provoz měničů, zejména bez filtrů na přívodu případně na výstupu, může rušit nebo poškodit jiná elektrická či elektronická zařízení.

Výkon elektromotoru, jehož otáčky jsou regulovány frekvenčním měničem, je díky zvýšenému oteplení přídavnými ztrátami nižší. Jeho dovolená provozní teplota je vždy nižší, než výrobcem udávaná.

Kontaktiere uns