EnglishSlovenskyČesky

TTC 2000 regulátorElektrické příslušenství

  Katalogový list  Návod k použití2D/3D CAD22.640 Kč
Kusů  
Vyobrazení a rozměry:
 
výškašířkahloubka
280160140
Technické parametry
max. výkon TTC/TTC+TTS
[kW]
napětí 3 fáze
[V]
teplota okolí
[°C]
nastavení termostatu
[°C]
krytí
16,5/27,04000-500-30IP30
 Informace

Triakový regulátor elektrického ohřívače TTC 2000 je určen pro plynulou regulaci elektrických ohřívačů do 16,5 kW.
Ve spojení s adaptérem TTS-1 je určen proregulaci do 27 kW ve dvou stupních - plynulý 16,5 kW, pevný 13,5 kW.
K regulátoru je nutné připojit externí čidlo pro snímání teploty, např. TGBK 330 nebo TGBR 430, TGBR 530. Dále je možné připojit druhé čidlo pro limitování teploty (max. nebo min.), časový spínač pro přepnutí na noční pokles (rozdíl 4 ˚C), spřažený druhý regulátor, nebo připojit externí řídící signál (např. 4-20 mA, případně 0–10 V).

Instalace
Připojení a uzemnění elektrického zařízení musí vyhovovat zejména ČSN 33 2190, 33 2000-5-51, 33 2000-5-54. Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací dle ČSN 34 3205 a vyhlášky č. 50-51/1979 Sb.
TTC 2000 nelze připojit k síti s velkým rozdílem fázových napětí. Přívodní vodiče (400 V 50 Hz) se připojují ke svorkám pro silový přívod označené RST a kabel od ohřívače na svorky UVW. Napájecí napětí k TTC 2000 je třeba vést přes stykač, který je ovládán tepelnou ochranou
ohřívače a vypínačem chodu ventilátoru. Podle zvolené konfigurace regulátor-čidlo je nutné nastavit do správné polohy funkční přepínače. Po sejmutí čelního panelu jsou přístupné svorkovnice – pro silový přívod (RST,UVW), pro řídící obvod (1,2,3,4,5,6), funkční přepínače (1 – 8), regulační člen pro nastavení limitní teploty, eventuálně svorky adaptéru TTS-1.
Při zapojování různých alternativ řídicích signálů postupujte dle schémat (viz montážní instrukce u výrobku!)
Regulátor je nutno připevnit svisle tak, aby mohl kolem chladicích žeber triaků proudit vzduch. Tepelná ztráta triaků je celkem cca 50 W. Neumisťovat v blízkosti dalších tepelných zdrojů.

Pozor
Ohřívač musí mít zapojen bezpečnostní i pracovní termostat. Zátěž v jednotlivých fázích musí být rovnoměrná.


Doplňující vyobrazení

připojení vnějšího kanálového nebo prostorového čidla s nastavením teploty
 
současné připojení vnějšího kanálového a prostorového čidla s nastavením teploty
 
zapojení kanálového čidla s omezením minimální nebo maximální teploty
 
 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelé obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a další)