EnglishSlovenskyČesky

IKW 200 L vodní chladičPříslušenství, potrubní elementy

  Katalogový list  Návod k použití2D/3D CAD15.064 Kč

Toto zboží není možno objednat přes internet, kontaktujte naše obchodní oddělení nebo navštivte naše pobočky.

Vyobrazení a rozměry:
  
ABCDEF
400200230515400300
Technické parametry
kompatibilní velikost vent. IRB/IRTmax. výkon
[kW]
průtok
[l/h]
hmotnost
[kg]
Ø potrubí Cu
[mm]
2005.47639,8522

hodnoty výkonu platí pro přívodní vzduch 32 ˚C, RV 40%, teplotní spád vody 6/12 ˚C, čelní rychlost 4 m/s

 Informace
• je určen pro čtyřhranné potrubí ve spojení s jednotkami DIRECT AIR
• plášť vodního chladiče je z galvanizovaného plechu
• lamely jsou hliníkové na měděných trubičkách
• připojení je pájením
• chladič obsahuje eliminátor kapek

Instalace a provoz
• při montáži je nutno pamatovat na vypouštění a plnění soustavy a zajištění přístupu pro servis, včetně odvzdušnění
• chladiče mohou být instalovány pouze ve vnitřním prostředí (v místě, kde je teplota trvale nad 0 ˚C)
• montáž výlučně v horizontální poloze
• před chladič musí být instalován filtr vzduchu (ochrana před znečištěním)
• chladič doporučujeme zařadit za ohřívač
• v rámci projekce je nutno chladič navrhnout s ohledem na množství vyvíjeného kondenzátu
• rychlost vzduchu v potrubí nesmí překročit 4 m/s, jinak je nutno po konzultaci s technickým oddělením EDV doplnit další eliminátor kapek
• odvod kondenzátu s pachovým sifonem je třeba kontrolovat s ohledem na možnost vysychání a zajistit dostatečnou výšku vodního sloupce pro překonání tlakové ztráty sifonu
• pro zjištění minimálního bezpečného rozdílu hladin v sifonu lze orientačně postupovat tak, že se vezme celkový tlak ventilátoru Pt v mm vodního sloupce, tato hodnota se zvýší o cca 50 % (takto získaná hodnota představuje praktickou doporučenou hodnotu výšky vodního sloupce v sifonu, aby nemohlo dojít k překonání pachového uzávěru vyfouknutím přetlakem nebo vysáním podtlakem ventilátoru)
• procházející vzduch nesmí obsahovat pevné, vláknité, lepivé a agresivní příměsi. Také musí být bez chemických látek, které způsobují korozi použitých materiálů tj. narušují hliník, měď a zinek
• pro snížení tlakových ztrát (a tím snížení provozních nákladů) doporučujeme používat chladiče s obtokem vzduchu kolem výparníku (typ IKW xx BP)
• propojení chladiče se zdrojem je pomocí izolovaného měděného potrubí
• na základě konzultace s technickým oddělením je možno nabídnout vhodný zdroj chladu
 Upozornění
Chladič musí být nainstalován do potrubní trasy s prouděním vzduchu ve směru šipky na skříni chladiče. Pokud je chladič namontován obráceně kondenzát není sváděn do jímače a vytéká z chladiče ven.
Pro spolehlivou funkci chladiče je nutno zajistit ochranu proti namrzání případně regulaci výkonu (odmrazovací cyklus). V objednávce je nutno uvést požadavek na pravé nebo levé provedení.

 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelé obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a další)