EnglishSlovenskyČesky

Elektronická fakturace

Elektronická fakturace je jednoduchý, efektivní a ekologický způsob předávání daňových dokladů, opírající se o platné zákony České republiky, zejména o zákon č. 235/2004 Sb. o DPH, v platném znění. Elektronické značky zasílaných listin jsou upraveny v zák. č. 440/2004 Sb. o elektronickém podpisu, v platném znění.

Daňové doklady jsou zasílány v elektronické podobě e-mailem v běžném formátu PDF a v XML formátu ve standardu ISDOC.

Společnost ELEKTRODESIGN ventilátory zasílá tyto doklady elektronickou poštou (e-mailem, v běžném formátu pdf) podepsanou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu od  certifikační autority České pošty s.p. – PostSignum QCA.

Takto podepsané faktury-daňové doklady splňují požadavky zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zejména při vystavování daňových dokladů v elektronické podobě (§ 26, odst. 2 cit. zákona), při zachování věrohodnosti a původu elektronicky vystaveného daňového doklad (§ 34, odst. 4 písm. b) cit. zákona) a znemožňuje tak jakoukoliv neautorizovanou úpravu dokladu po jejím vystavení.

Jak bude systém fungovat:
Pokud se rozhodnete pro využívání výhod elektronické fakturace, je nezbytné nejprve zaslat Váš souhlas v písemné podobě na adresu naší společnosti (event. zaslat jej elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem osoby, která jej učinila). Ve svém vyjádření uveďte laskavě i e-mailovou adresu (včetně náhradní e-mailové adresy), na kterou Vám budou elektronické daňové doklady zasílány.

Informace o udělení souhlasu s vystavováním elektronických daňových dokladů bude zaznamenána do našeho informačního systému. Zároveň již nebudete dostávat daňové doklady v papírové formě, ale obdržíte je e-mailem na Vámi uvedenou adresu.

Formulář Vašeho souhlasu ke stažení je k dispozici na našich stránkách.

Definice použitých pojmů:
Elektronická fakturace -  Jedná se o moderní formu komunikace, opírající se o platné zákony České republiky - zejména o Zákon o elektronickém podpisu č. 227/2000 Sb., v platném znění.
Elektronická značka - Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění, zavedl nový pojem "Elektronická značka" a "označující osoba", kterou může být buď fyzická nebo právnická osoba nebo organizační složka orgánů státní moci, která má v držení nástroj pro vytváření elektronických značek a označuje datovou zprávu elektronickou značkou.
Kvalifikovaný systémový certifikát - U elektronických značek se používá jiný druh kvalifikovaného certifikátu: tzv. kvalifikovaný systémový certifikát. Ten může být vydán jak fyzické osobě, tak i právnické osobě či organizační složce státu na rozdíl od elektronického podpisu, který se vztahuje pouze na fyzickou osobu.

Předem Vám děkujeme za spolupráci.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonních číslech: 326 90 90 10, 326 90 90 17, 326  90 90 15.

Za společnost ELEKTRODESIGN ventilátory s.r.o.

Ing. Petr Koutník, Ph.D., v.r.
Jednatel

Pro případné zrušení souhlasu se zasíláním elektronických faktur použijte prosím tento odkaz.

 

Content © ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. a poskytovatelé obsahu (Soler & Palau, VIM, Wernig, Eberle, Belimo CZ, UNIVENT CZ a další)